English

Diensten

Bureau 8080 verzorgt PROJECTMANAGEMENT van transities naar een duurzame bedrijfsvoering of leefomgeving. Dat doen we in binnenstedlijke gebieden of in (collectieven van culturele) organisaties.

We VERDUURZAMEN theaters, musea en poppodia. Dat doen we op individueel en collectief niveau. Wij baseren ons hierbij op de BREEAM-NL score voor het beheer, het gebruik en het gebouw zelf.

Dat doen we door middel van een QUICKSCAN of door het begeleiden van een BREEAM-certificeringstraject.  Hierbij worden alle aspecten van duurzaamheid binnen het beheer het gebruik van uw organisatie en/ of uw vastgoed specifiek geadresseerd. Energie, transport, water, afval, landgebruik, materialen, vervuiling, gezondheid en management zijn de pijlers op basis waarvan we een scan of langjarig traject begeleiden om uw organisatie om te vormen naar een zo duurzaam mogelijk model. 

Bureau 8080 bouwt en werkt graag samen met collectieven waarbij kennisdeling en onderlinge stimulans tot mooie resultaten leidt. 

We initiëren en begeleiden ZERO WASTE EXPEDITIES op basis van een door ons mede-ontwikkelde methodiek waarbij VANG, techniek, logistiek en gedrag de uitgangspunten vormen. Doel van deze expedities is het reduceren van het aantal vervoersbewegingen, verhogen van het scheidingspercentage van  grondstoffen werkend richting een circulair model. Bureau 8080 heeft een specifieke expertise op het  traject van wetgeving tot aanbesteding, begeleidt op bestuurlijk en financieel niveau, heeft marktkennis en ontwikkelt innovatieve modellen.

Bureau 8080 geeft ADVIES op basis van onze specifieke kennis van verduurzaming of op basis van onderzoek. We adviseren en begeleiden overheden, belangenverenigingen of organisaties die willen VERDUURZAMEN.

We creëren INZICHT en BEWUSTWORDING op het gebied van duurzaamheid.

We voeren een actieve DUURZAAMHEIDSLOBBY binnen de culturele sector en bij relevante overheden.