English

April 2021: Leefbare Binnensteden

21 april, 2021

Op verzoek van Rijkswaterstaat onderzoekt en adviseert Bureau 8080 voor de gemeente Zutphen en Circulus Berkel welke scenario’s er voorliggen om in de binnenstad van Zutphen de bedrijfsafvalinzameling herinrichten 

Hierbij dient het aantal vervoersbewegingen en het uitstootpercentage drastisch te dalen terwijl het scheidingspercentage hoger wordt. De verschillende scenario’s dienen tevens als blauwdruk voor toekomstig binnenstedelijk bedrijfsafvalbeleid.