English

April 2022 : Hoe houd je binnensteden leefbaar?

8 april, 2022

Vuilniswagens die zorgen voor uitstoot, een onveilige leefomgeving creëren en ondernemers die een laag scheidingspercentage halen. Gemeenten willen we weten hoe ze sturing kunnen geven aan dit complexe vraagstuk om binnensteden schoon en leefbaar te maken en tegelijkertijd meer grondstoffen te behouden voor hergebruik.

Bureau 8080 werkte het afgelopen jaar in opdracht voor Rijkswaterstaat/ Ministerie van I&W aan een informatiekaart waarmee alle gemeentelijke ambtenaren de beste oplossingsrichting kunnen kiezen om versneld stappen te maken naar een meer circulair gedreven binnenstedelijke afvalinzameling.

Via de link is het gehele rapport inclusief informatiekaart beschikbaar.
https://lnkd.in/e92iAYdR