English

Januari 2022 : Duurzaam podiumkunsten produceren

14 januari, 2022

Het produceren van voorstellingen komt neer op het maken van keuzes, veel keuzes. Die hebben allemaal impact op het eindresultaat én op de footprint van de de productie.
De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) heeft onder haar leden een focusgroep duurzaamheid geworven om kennis te ontwikkelen en tools aan te gaan bieden om duurzaam te kunnen produceren.
Bureau 8080 is aangesteld om de focusgroep te begeleiden en van kennis te voorzien. We kijken uit naar wonderschone en duurzame podiumkunstenproducties zodra de sector weer open is (en we hopen dat dat zo snel mogelijk is!)