English

Juli 2019: Bureau 8080 leverde duurzaamheidsbeleid voor Nationale Opera & Ballet op

26 juli, 2019

Op basis van onder andere de BREEAM-rapportage schreef Bureau 8080 een beleidsplan duurzaamheid voor de Nationale Opera & Ballet.

Het meerjarenbeleidsplan dient als leidraad om de komende jaren te werken aan verdere verduurzaming. Zodat uiteindelijk ook een hogere BREEAM-score gehaald kan worden. In het beleidsplan stelde Bureau 8080 samen met medewerkers van de Nationale Opera & Ballet de doelstellingen en het beleid vast. Dit deden we onder meer door middel van een werksessie. Draagvlak creëren onder de medewerkers speelt een belangrijke rol in het plan. 

Het beleidsplan met stevige ambities is inmiddels vastgesteld en start uitvoering staat gepland voor het najaar van 2019.