English

Maart 2021: Cultuur x Duurzaamheid

21 april, 2021

Meer en meer culturele instellingen gebruiken deze tijd om te herijken en onderzoeken een duurzamere toekomst. 

Met diverse culturele podia en musea werkt Bureau 8080 momenteel aan het vormgeven van een langjarig duurzaamheidsprogramma om een helder geformuleerde ambitie te bereiken middels concrete stappen.

In deze tijdelijke coronastilte werken we hard aan een duurzame toekomst!