English

Oktober 2019: Bureau 8080 start met Duurzaamheidprogramma van de BIZ Knowledge Mile DUURZAAM!

30 september, 2019

Met als als stip op de horizon: samen duurzaam innoveren.

Een van de gestelde doelen is gerelateerd aan het bedrijfsafval dat de 200 BIZ-ondernemers op de Wibautstraat en Weesperstraat produceren: hoe kunnen zij samen het aantal vervoersbewegingen op de Knowledge Mile verminderen en hoe kunnen zij de 'Zero-Waste' status bereiken? Wij starten hiervoor een project op onder de naam 'Waste Savings Program'. Klik hier voor meer informatie en bekijk de video hier.