English

Januari 2020: Westergas-huurders realiseren halvering restafval in drie maanden met behulp van Oscar Circulair!

22 januari, 2020

Gister presenteerde onze dochteronderneming Oscar Circulair de resultaten van haar Zero Waste Expeditie met de huurders van de Westergas.

Een ruime halvering van het restafval en een spectaculaire vermindering van het aantal daaraan gekoppelde vervoersbewegingen op het terrein! Het gemiddeld percentage restafval van alle aangesloten huurders daalde van 53% naar 22% en er zijn 75 minder zware vervoersbewegingen per maand op het terrein benodigd.

Inmiddels is meer dan 90% van de huurders op de Westergas aangesloten op de Zero Waste Expeditie van Oscar Circulair. Door kennisdeling, bewustwording en de inzet van de deelnemers en de Oscars is dit mooie resultaat behaald op weg naar de gestelde doelen van 10% restafval eind 2022.

De Westergas is het eerste binnenstedelijke gebied waar de afval- en grondstoffenregie van Oscar Circulair wordt toegepast sinds 1 oktober 2019. Kijk op www.oscarcirculair.nl voor meer info.