English

Begeleiding Food Center Amsterdam

Het Food Center Amsterdam (FCA) is de grootste groothandelsmarkt in levensmiddelen van en voor de regio Amsterdam. Circa 80 bedrijven bevoorraden hier dagelijks de Amsterdamse horeca en retail. Het huidige gebied wordt geheel herontwikkeld.

Het groothandelscentrum voor food in Amsterdam komt op een deel van het terrein in gemoderniseerde en compactere vorm terug. Hierdoor komt aan de zuidkant ruimte vrij voor een nieuwe woonwijk en voorzieningen. In deze wijk, die ‘het Marktkwartier’ gaat heten, komen circa 1700 woningen.

In het herontwikkelde groothandelscentrum wordt een aantal dienstverlenende activiteiten collectief geregeld. Bureau 8080 ondersteunt het Marktkwartier in de voorbereiding en uitvoering van een tender voor een collectief afvalcontract op het FCA. De doelen van dit contract zijn het verminderen van het aantal afvalgerelateerde vervoersbewegingen op het terrein, bijdragen aan de circulaire economie door zo veel mogelijk afval/grondstoffen te recyclen, kostenbesparing voor de groothandels en een efficiëntie indeling van de beschikbare ruimte.