English

BIZ Knowledge Mile Duurzaamheid

De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Knowledge Mile is een business community in Amsterdam bestaande uit 200 bedrijven, hotels, hogescholen, musea en maatschappelijke en gemeentelijke instellingen. De BIZ heeft een belangrijke ambitie: het vergroenen en verduurzamen van het gebied tussen het Stadhuis en het Amstelplein, om zo het leefklimaat te verbeteren. 

Als startpunt voor BIZ Knowledge Mile DUURZAAM schreef Bureau 8080 in juni 2019 een Duurzaamheidsprogramma met concrete doelen voor 2025 en 5 projecten om gezamenlijk deze doelen te bereiken. Circulariteit, luchtkwaliteit, klimaatadaptatie en energie zijn de vier pijlers van het programma, aansluitend op de gemeentelijke duurzame ambities.

In 2020 heeft Bureau 8080 met een BIZ-startgroep een collectief afvalcontract opgesteld, het Waste Savings Collectief, met als doel gezamenlijk te werken aan het behalen van Zero-Waste status door de hoeveelheid bedrijfsafval te verminderen, beter afval en grondstoffen te scheiden en de vervoersbewegingen te verminderen en schoon te maken. 

Daarnaast begeleiden wij een koplopersgroep van BIZ-bedrijven met het verduurzamen van hun vastgoed door middel van een BREEAM-vragenlijst en BREEAM-rapport, worden onderzocht welke ongebruikte gevels en daken benut kunnen worden voor vergroening of energieopwekking en begeleiden wij een collectief inkooptraject met duurzame voorwaarden.