English

Businessmodellen HvA/UvA op afval en grondstoffen

De Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam (HvA/UvA) willen hun afval- en grondstoffencontract opnieuw aanbesteden. Tevens heeft de HvA/UvA een stevige duurzaamheidsambitie waarbij afval als grondstof wordt gezien en wordt toegewerkt naar een circulair model. 

Op twee locaties van de HvA en twee locaties van de UvA zijn diverse pilots uitgevoerd om een duidelijk inzicht te krijgen in de gedragscomponent rondom afval scheiden waarbij verschillende scenario’s worden getest: volledige bronscheiding, nascheiding en experimenten van signaleren boven de prullenbakken. Tevens wil het projectteam voor het bron- en nascheidingsscenario een model ontwikkelen om de impact op kosten, milieu en vervoersbewegingen door te rekenen. Bureau 8080 is gevraagd aan dit model, samen met de HvA/UvA te ontwikkelen. Dit model dient ter besluitvorming over de koers binnen de aanbesteding.