English

Businessmodellen HvA/UvA op afval en grondstoffen

De Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam (HvA/UvA) moeten tegen het einde van 2020 hun afval- en grondstoffencontract opnieuw aanbesteden. Tevens heeft de HvA/UvA een stevige duurzaamheidsambitie waarbij afval als grondstof wordt gezien en wordt toegewerkt naar een circulair model. 

De komende periode gaat het project team op twee locaties van de HvA en twee locaties van de UvA diverse pilots uitvoeren om een duidelijk inzicht te krijgen in de gedragscomponent rondom afval scheiden waarbij twee scenario’s worden getest: volledige bronscheiding en nascheiding (met swill en wellicht papier eruit aan de bron). Tevens wil het projectteam voor beide scenario’s een zo volledige mogelijke businesscase om zowel de kosten als milieu impact door te rekenen om te kunnen besluiten over de koers binnen de aanbesteding.

Bureau 8080 is gevraagd aan beide businesscases invulling te geven om de financiële kant en de milieu impact te berekenen.