English

Duurzaamheidsbeleid opstellen voor culturele instellingen

Culturele instellingen voelen de urgentie om de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. Hiermee nemen zij verantwoordelijkheid voor maatschappij, medemens, medewerkers, artiesten, publiek van de organisatie. Bureau 8080 ontwikkelde op basis van een kwantitatieve BREEAM-scan en verschillende kwalitatieve werksessies een duurzaamheidsprogramma, inclusief beleid voor meerdere culturele instellingen zoals Nationale Opera & Ballet, Parktheater Eindhoven, Goudse Schouwburg, Stadstheater Zoetermeer, Theater de Bussel, Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, Theater Carré, Jan van Eyck Academie, Theaters Tilburg, Stichting Musis en Stadstheater Arnhem. 

Om te voorkomen dat er ongericht en ad hoc aan duurzaamheid wordt gewerkt, is het raadzaam doelstellingen te formuleren. Wat wil een culturele instelling over een aantal jaar bereiken op het gebied van duurzaamheid? En vervolgens, hoe ga je daar komen en wie heb je daarvoor nodig? Met het duurzaamheidsprogramma krijgt een culturele instelling:

  • Uitgebreid inzicht in de huidige situatie (ook op basis van BREEAM).
  • Een doel/ ambitieniveau (stip op de horizon)
    - Beleidsprogramma voor de komende jaren met doelstellingen en een globale planning
    - Een plan van aanpak voor het eerste jaar

Onderdeel van het duurzaamheidsprogramma is een werksessie met medewerkers op locatie om input op te halen en om hen betrokken te maken bij dit onderwerp en draagvlak te creëren. Hierdoor heeft de organisatie in beeld wie mogelijk een Green Team (duurzaamheidsteam) van medewerkers kan vormen.