English

Invoeren Reinigingsrecht binnenstad Arnhem

Sinds maart 2019 werkt Bureau 8080 voor de gemeente Arnhem aan de afvalinzameling van bedrijfsafval in de binnenstad van Arnhem. Op basis van onderzoek dat wij uitvoerden en ons advies zijn wij bezig om het reinigingsrecht in te voeren. 

In de binnenstad van Arnhem werd het huishoudelijk afval nog opgehaald via zakkeninzameling langs de straatkant. In het najaar van 2019 werden echter ook in de binnenstad ondergrondse containers geplaatst voor het restafval van bewoners. Deze containers kunnen alleen met een afvalpas open. Veel ondernemers maken gebruik van de zakkeninzameling, maar kunnen met het plaatsen van de containers en het verbieden van zakken op straat hun afval niet meer kwijt. Bureau 8080 heeft in opdracht van de gemeente een onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit verbod en de oplossingen. Het invoeren van het reinigingsrecht is daar als een van de oplossingen uit gekomen. 

Om ondernemers te faciliteren met een werkbaar systeem voor kleinschalig bedrijfsafval, wordt hen vanaf januari 2020 de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van de toekomstige infrastructuur voor huishoudelijk afval, restafval dient daarbij aangeboden te worden in de ondergrondse containers. 

Het invoeren van het reinigingsrecht zorgt voor minder vervoersbewegingen, doordat ondernemers niet allemaal een commercieel afvalcontract hoeven af te sluiten. Daarnaast hebben ondernemers 24/7 toegang tot de container en levert het een schoner straatbeeld op doordat afval niet op straat ligt. Bureau 8080 voerde als projectleider het invoeren van het reinigingsrecht in voor de gemeente. Van het schrijven van raadsvoorstellen, het bepalen van de afvaltarieven tot de communicatie met de ondernemers.