English

BIZ Knowledge Mile Duurzaamheidsnetwerk

De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Knowledge Mile is een business community in Amsterdam bestaande uit 200 bedrijven, hotels, musea en maatschappelijke en gemeentelijke instellingen. De twee belangrijkste straten de Wibaut- en Weesperstraat kenmerken zich door veel verkeer, wateroverlast en luchtverontreiniging. De ambitie is om het werk- en leefklimaat in het gebied te verbeteren. 

Om dit invulling te geven is de BIZ Knowledge Mile bezig met het opzetten van een duurzaamheidsnetwerk. Hierbij wordt vastgehouden aan vier pijlers: circulariteit, luchtkwaliteit, klimaatadaptatie en en energie en zal gezamenlijk aan verschillende duurzaamheidsprojecten worden gewerkt, zoals op het gebied van afval en transport. Naast het opzetten van projecten staat kennis delen centraal. 

Als startpunt voor het duurzaamheidsnetwerk schreef Bureau 8080 een duurzaamheidsbeleid met strategische doelen en een plan van aanpak voor de komende twee jaar. Het beleidsstuk is onder andere tot stand gekomen met input van de startbijeenkomst in het voorjaar van 2019 en interviews met stakeholders uit de BIZ Knowledge Mile. 

In september is het Waste Savings Program gestart met als doel: gezamenlijk te werken aan het behalen van Zero-Waste status door de hoeveelheid bedrijfsafval te verminderen. Daarnaast willen we minder afval-gerelateerde vervoersbewegingen door middel van een collectief afvalcontract.