English

Onderzoek afval maatschappelijke organisaties in Arnhem

Op 1 juli 2020 wordt in de gemeente Arnhem Diftar ingevoerd, om het scheiden van afval onder bewoners te bevorderen. In de aanloop daarvan voerde Bureau 8080 al het reinigingsrecht in voor de binnenstad. In maart 2020 startten wij een onderzoek naar de mogelijkheden voor maatschappelijke organisaties in Arnhem om zich van hun afval te ontdoen en beter te kunnen scheiden

Maatschappelijke organisaties zoals kringloopwinkels, stichtingen of scholen kunnen zich moeilijk van hun afval ontdoen. Ze hebben vaak niet dezelfde financiële middelen als bedrijven, maar willen wel graag het afval scheiden en een voorbeeld zijn voor hun bezoekers of studenten. Bureau 8080 voerde, naar aanleiding van raadsvragen van GroenLinks, onderzoek uit naar deze maatschappelijke organisaties. Hier hebben we onder andere gekeken naar de definitie van een maatschappelijke organisatie, de samenstelling van het afval van dit soort organisaties, de problemen waar zij tegenaan lopen, de juridische kaders en de huidige politieke ontwikkelingen op dit vlak.