English

Onderzoek en publicaties

Bureau 8080 onderzoekt en publiceert op het gebied van duurzaamheid in de cultuursector. 

VANG Buitenshuis: Van Afval Naar Grondstoffen in de Cultuursector - 2017

Rijkswaterstaat / ministerie van Infrastructuur & Waterstaat vroeg begin 2017 hoe afvalintensief de culturele sector is. En nog belangrijker: hoe dat te reduceren met 50% in 2022? Bureau 8080 deed onderzoek; de uitgebreide en prettig leesbare publicatie leest u hier. Dit onderzoek heeft de basis gevormd voor de meerjarige Zero Waste Expeditie Cultuur die startte in 2018. 

Duurzaamheid in de culturele sector. Steppingstones voor toekomstig duurzaamheidsbeleid – editie 2019 & 2020

In samenwerking met de Boekmanstichting onderzocht Bureau 8080 begin 2019 de attitude ten opzichte van duurzaamheid in de culturele sector. Dit eerste uitgebreide onderzoek naar duurzaamheid en de cultuursector presenteerden we tijdens de jaarlijkse State of Sustainability. De publicatie vormt de basis voor vele gesprekken over toekomstig duurzaamheidsbeleid in de sector. 

In juni 2020 organiseerden we wederom samen met de Boekmanstichting de derde editie van de State of Sustainability. Ditmaal in de vorm van een webinar, met ruim 150 aanwezigen. Tijdens dit webinar presenteerden we het nieuwe onderzoek naar duurzaamheidsbeleid in de culturele sector. In hoeverre heeft de culturele sector duurzaamheid opgenomen in haar beleidsplannen? En welke plek neemt duurzaamheid in in het beleid van overheden die zich bezighouden met de culturele sector. Om een antwoord op deze onderzoeksvraag te vinden, analyseerden de Boekmanstichting en Bureau 8080 jaarverslagen en beleidsplannen van de 87 culturele organisaties die in de huidige beleidsperiode (2017-2020) deel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur (BIS), en cultuurnota’s van de 44 grootste gemeenten.

Zero Waste Expeditie Cultuur: op koers – oktober 2021

Bureau 8080 begeleidde in opdracht van Rijkswaterstaat anderhalf jaar ruim 60 musea, theaters en poppodia en gemeenten met het voorkomen en beter scheiden van afval. Wat heeft dat opgeleverd? Welke maatregelen zijn populair? Welke resultaten zijn er tot nu behaald? Dat is op een rij gezet en te lezen in het rapport: Zero Waste Expeditie Cultuur: op koers. Benieuwd naar praktijkverhalen? Lees dan het artikel. Met al de ervaringen houden we de online Zero Waste Expeditie-tool up-to-date!