English

Onderzoek en publicaties

Bureau 8080 onderzoekt en publiceert op het gebied van duurzaamheid in de cultuursector. 

Rijkswaterstaat / ministerie van Infrastructuur & Waterstaat vroeg begin 2017 hoe afvalintensief de culturele sector is. En nog belangrijker: hoe dat te reduceren met 50% in 2022? De uitgebreide en prettig leesbare publicatie leest u hier. Dit onderzoek heeft de basis gevormd voor de meerjarige Zero Waste Expeditie Cultuur die startte in 2018. 

In samenwerking met de Boekmanstichting onderzocht Bureau 8080 begin 2019 de attitude ten opzichte van duurzaamheid in de culturele sector. Dit eerste uitgebreide onderzoek naar duurzaamheid en de cultuursector presenteerden we tijdens de jaarlijkse State of Sustainability. De publicatie vormt de basis voor vele gesprekken over toekomstig duurzaamheidsbeleid in de sector.