English

Onderzoek en rapportage Van Afval naar Grondstoffen (VANG) in de cultuursector

Rijkswaterstaat/ Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Bureau 8080 gevraagd om een onderzoek te doen naar de afvalintensiviteit van de cultuursector en belangrijker: hoe dat te reduceren met 50% in 2022.

Het onderzoek en advies leest u hier