English

Oscar Circulair

In oktober 2019 richtte Bureau 8080 haar dochteronderneming Oscar Circulair op. Specialist in grondstoffen- en afvalregie voor (collectieven van) bedrijven in binnenstedelijke gebieden waar een grote diversiteit aan ondernemingen met vergelijkbare afvalstromen is gevestigd.

Het doel van Oscar is de restafvalstroom te reduceren, hoogwaardige grondstoffenstromen te bundelen voor hergebruik en de leefbaarheid van een gebied te vergroten door het beperken van (vervuilende) vervoersbewegingen. 

Op de Westergas in Amsterdam voert Oscar Circulair de regie over de Zero Waste Expeditie en is ze verantwoordelijk voor de grondstoffenstroom en het bedrijfsafval dat vrijkomt bij de huurders en bij de evenementen op het terrein. Dat doet Oscar door met huurders en organisatoren op Zero Waste Expeditie te gaan. Het aantal vervoersbewegingen op het terrein wordt drastisch beperkt en zorgt voor centrale grondstoffen- en afvalverzameling op een toegankelijke hub. Oscar differentieert de prijzen voor afval en grondstoffen waardoor de expeditieleden gestimuleerd worden om zoveel en zo goed mogelijk grondstoffen en afval te scheiden. En er wordt kennis en informatie onder de leden van de Zero Waste Expeditie gedeeld om gezamenlijk duurzame doelen te verwezenlijken.

In februari bleek dat de huurders van de Westergas in drie maanden tijd een halvering van het restafval hebben gerealiseerd! Het gemiddeld percentage restafval van alle aangesloten huurders daalde van 53% naar 22% en er zijn 75 minder zware vervoersbewegingen per maand op het terrein benodigd.