English

Productiescan Duurzaamheid voor producerende culturele instellingen

Bij culturele instellingen zijn de producties een belangrijke veroorzaker van de milieu-impact (CO2-uitstoot) van de organisatie. Denk aan de aanschaf van materialen voor decor, kostuums, toneelbelichting en vervoersbewegingen van goederen en spelers.

Om deze impact te kunnen verminderen is een cruciale eerste stap om inzicht te krijgen in de footprint van reeds uitgevoerde producties. Bureau 8080 heeft daartoe een Productiescan Duurzaamheid ontwikkeld. Het doel van een productiescan duurzaamheid is om producerende instellingen inzicht te geven in de milieu-impact van een of meerdere productie(s). Aan de hand van deze scan kan de organisatie vervolgens bepalen:

  • Wat de vervuilende posten zijn
  • Op welke thematieken de focus gelegd moet worden
  • Waar de organisatie de meeste impact heeft

Deze scan vormt een benchmark en helpt producerende instellingen om vervolgens duurzame keuzes te maken bij toekomstige producties. Zo heeft Bureau 8080 bijvoorbeeld bij Stichting Silbersee de Productiescan in combinatie met het Duurzaamheidsprogramma uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een inspirerende ambitie voor 2027 en een Duurzaamheidsmanifest.

Een andere mogelijkheid is om de inzichten opgedaan uit de scan om te zetten naar een op maat gemaakt model waarmee vervolgens door de producerende instelling zelfstandig kan sturen op duurzaamheid bij producties. Bureau 8080 ontwikkelde een dergelijk model voor BonteHond en werkt aan een model voor de Nationale Opera en Ballet.

Beeld: NDT/ Rahi Rezvani