English

Collectief Duurzame Plantage Amsterdam

De Duurzame Plantage Amsterdam is een samenwerkingsverband van veertien culturele instellingen waaronder de Hermitage, Koninklijk Theater Carré, het Joods Cultureel Kwartier, de Nationale Opera & Ballet en ondernemers uit de Plantagebuurt in Amsterdam-Oost.

Sinds 2011 werken de culturele instellingen als collectief aan verduurzaming. De deelnemende instellingen tekenden in 2011 een convenant met de gemeente Amsterdam met scherpe duurzaamheidsambities.

Er wordt onder andere samengewerkt op:

  • Zero Waste Expeditie: instellingen hebben een gezamenlijk afvalcontract afgesloten wat 45 vervoersbewegingen per week scheelt aan vrachtwagens. Ook werken ze gezamenlijk aan hogere scheidingsdoelstellingen: in 2022 moet 84% van het afval gescheiden worden aangeleverd. 
  • Energie: instellingen kopen gezamenlijk groene stroom en gas in. Dit scheelt ook in de kosten. Tevens wordt gewerkt aan energiereductie
  • Green Team/interne communicatie: verschillende instellingen zijn bezig om een Green Team op te starten, een groep medewerkers die zich actief inzet voor de verduurzaming van de organisatie. Hierbij wordt een gezamenlijke aanpak ontwikkeld
  • Inkoop en logistiek: er wordt gewerkt aan een collectief inkooptraject, MVI inkopen en het verminderen van het aantal transportbewegingen in de buurt
  • Kennisdeling: tweemaandelijks vindt een overleg plaats met alle facilitair managers. Hier wordt onderling kennis uitgewisseld en meer kennis toegevoegd aan het collectief door sprekers

Sinds begin 2019 breidt de Plantage uit. Ook andere organisaties uit de Plantagebuurt, zoals hotels en restaurants kunnen aansluiten en onderdeel worden van het duurzaamheidscollectief.

Bureau 8080 is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het vorm geven van de verschillende projecten. Hierbij wordt gewerkt naar zelfstandige en zelfstandig functionerende modellen. We zijn de spil in het web, hebben het contact met alle culturele instellingen en organiseren de verschillende bijeenkomsten. 

Foto door Coen Dijkstra