English

Pilot inzameling en verwerking afval 9 straatjes Amsterdam

Bureau 8080 is projectleider van de pilot 9 straatjes waarbij de gemeente Amterdam op innovatieve wijze en doormiddel van het verkrijgen van een regierol over de gezamenlijke afvalinzameling en verwerking van huishoudelijk- en bedrijfsafval, een leefbare binnenstad wil creëren.

In samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt een verruiming van de wet milieubeheer gerealiseerd en middels een aanbesteding wordt naar innovatieve oplossingen gezocht.