English

Projectleiding pilot gezamenlijk inzamelen en verwerken huishoudelijk- en bedrijfsafval 9 straatjes Amsterdam

Bureau 8080 is projectleider van de pilot 9 straatjes waarbij de gemeente Amterdam op innovatieve wijze en doormiddel van het verkrijgen van een regierol over de gezamenlijke afvalinzameling en verwerking van huishoudelijk- en bedrijfsafval, een leefbare binnenstad wil creëren.

​​​​​​​In samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt een verruiming van de wet milieubeheer gerealiseerd en middels een aanbesteding wordt naar innovatieve oplossingen gezocht.