English

Quickscans cultuurinstellingen

Bureau 8080 heeft een quicksan ontwikkeld, gebaseerd op de BREEAM-NL methodiek om cultuurinstellingen in een relatief korte tijd inzicht te geven in hun prestaties op het gebied van duurzaamheid.

​​​​​​​En vooral hoe die te verbeteren. Enkele tientallen cultuurinstellingen hebben inmiddels een quickscan van Bureau 8080 ondergaan en formuleren ieder op hun eigen snelheid de volgende te nemen stappen.