English

Duurzaamheidsbeleid opstellen voor Nationale Opera & Ballet

Op basis van de BREEAM-rapportage van De Nationale Opera & Ballet analyseert Bureau 8080 de route naar een hogere BREEAM-score. 

Dit doen we door het uitwerken en schrijven van een beleidsplan duurzaamheid met daarin ruim aandacht voor het creëren van draagvlak onder medewerkers.