English

Duurzaamheidsbeleid opstellen voor culturele instellingen

Bureau 8080 ontwikkelde op basis van de BREEAM-scan en werksessies met medewerkers een duurzaamheidsprogramma-en beleid voor meerdere culturele instellingen als de Nationale Opera & Ballet, Parktheater Eindhoven, de Goudse Schouwburg en Stadstheater Zoetermeer. 

Om te voorkomen dat er ongericht en ad hoc aan duurzaamheid wordt gewerkt, is het raadzaam doelstellingen te formuleren. Wat wil een culturele instelling over een aantal jaar bereiken op het gebied van duurzaamheid? En vervolgens, hoe ga je daar komen en wie heb je daarvoor nodig? Met het duurzaamheidsprogramma krijgt een culturele instelling:

- Uitgebreid inzicht in de huidige situatie door middel van een op BREEAM gebaseerde scan
- Beleidsprogramma voor de komende jaren met doelstellingen en een planning
- Een plan van aanpak voor het eerste jaar

Onderdeel van het duurzaamheidsprogramma is een werksessie met medewerkers op locatie om input op te halen, maar anderzijds ook om hen betrokken te maken bij dit onderwerp en draagvlak te creëren.