English

Zero Waste Expeditie Cultuur

Sinds begin 2018 werkt Bureau 8080 aan de Zero Waste Expeditie Cultuur.

De Zero Waste Expeditie Cultuur is gestart met een onderzoek en daarna opgevolgd door een koplopersprogramma met onder andere Paradiso, het Nieuwe Luxor Theater en het Van Abbemuseum. Bij deze instellingen organiseerde Bureau 8080 onder andere een sorteerproef om het afval te analyseren waarna ze een rapport ontvangen om betere scheidingsdoelstellingen te behalen. Vervolgens hielp Bureau 8080 ze hierin verder op weg. Nu is alle kennis beschikbaar voor alle culturele instellingen via de online tool www.zerowasteexpeditie.nl. Zo kunnen cultuurinstellingen zelf op Zero Waste Expeditie gaan!

In 2019 en 2020 wordt in samenwerking met Rijkswaterstaat / ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de expeditie in een hogere versnelling gezet om ruim veertig nieuwe cultuurinstellingen op weg te helpen met een eigen Zero Waste Expeditie en onderling kennis te delen.