English

Zero Waste Expeditie Cultuur

Sinds begin 2018 werkt Bureau 8080 aan de Zero Waste Expeditie Cultuur.

Bureau 8080 werkt in opdracht van Rijkswaterstaat | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de Zero Waste Expeditie Cultuur. De tweede helft van 2019 wordt de expeditie uitgebreid en bestendigd: de groep van dertien koplopers wordt uitgebreid met minimaal veertig culturele instellingen.

Bureau 8080 schreef in 2017 de verkenning naar VANG Buitenshuis in de cultuursector (Van Afval naar Grondstoffen in de Cultuursector). Voornaamste conclusie: er valt nog veel winst te behalen op het gebied van afvalpreventie en afvalscheiding. Een landelijk koplopersprogramma volgde, met acht prestigieuze cultuurinstellingen (o.a. TivolVredenburg, Paradiso, het Nieuwe Luxor Theater en het Van Abbemuseum) plus een lokale expeditie aan het Leidseplein in Amsterdam. Bij deze instellingen organiseerde Bureau 8080 onder andere een sorteerproef om het restafval te analyseren. Op basis van het advies van Bureau 8080 zijn acties ondernomen op het gebied van afvalpreventie- en scheiding, met als resultaat een gemiddelde halvering van de hoeveelheid restafval. 

Naar aanleiding van het Koplopersprogramma is er een stappenplan met 8 modules ontwikkeld. Deze stappen kunnen alle culturele instellingen kosteloos doorlopen en zo zelfstandig aan de slag gaan met de Zero Waste Expeditie Cultuur.


In 2019 en 2020 wordt in samenwerking met Rijkswaterstaat | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de expeditie in een hogere versnelling gezet om ruim veertig nieuwe cultuurinstellingen op weg te helpen met een eigen Zero Waste Expeditie Cultuur en onderling kennis te delen.