English

Zero Waste Expeditie Cultuur

Bureau 8080 werkt in opdracht van Rijkswaterstaat | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sinds 2018 aan de Zero Waste Expeditie Cultuur. In 2020 is de groep van dertien koplopers uitgebreid met veertig culturele instellingen. Zij zijn op expeditie gegaan.

 

Zero Waste Expeditie cultuur ligt op koers!

In september 2021 zijn ruim 60 musea, theaters en poppodia en gemeenten aan de slag met het voorkomen en beter scheiden van afval. Wat heeft dat opgeleverd? Welke maatregelen zijn populair? Welke resultaten zijn er tot nu behaald? Dat is op een rij gezet en te lezen in het rapport: Zero Waste Expeditie Cultuur: op koers.

Met al de ervaringen houden we de Zero Waste Expeditie-tool up to date. Daarnaast komen cultuurinstellingen regelmatig bij elkaar om kennis en ervaringen te delen. Ons doel is om het netwerk uit te breiden. In 2021 en 2022 organiseert Bureau 8080 in opdracht van Rijkswaterstaat 6 bijeenkomsten voor cultuurinstellingen. Wilt u meer weten? Of een bijeenkomst bijwonen?  Neem contact op met Vang Buitenshuis.

Benieuwd naar praktijkverhalen? Lees dan het artikel.

Bureau 8080 schreef in 2017 de verkenning naar VANG Buitenshuis in de cultuursector (Van Afval naar Grondstoffen in de Cultuursector). Voornaamste conclusie: er valt nog veel winst te behalen op het gebied van afvalpreventie en afvalscheiding. Een landelijk koplopersprogramma volgde, met acht prestigieuze cultuurinstellingen (o.a. Tivoli Vredenburg, Paradiso, het Nieuwe Luxor Theater en het Van Abbemuseum) plus een lokale expeditie aan het Leidseplein in Amsterdam. Bij deze instellingen organiseerde Bureau 8080 onder andere een sorteerproef om het restafval te analyseren. Op basis van het advies van Bureau 8080 zijn acties ondernomen op het gebied van afvalpreventie- en scheiding, met als resultaat een gemiddelde halvering van de hoeveelheid restafval.  


In 2020 is in samenwerking met Rijkswaterstaat | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de expeditie in een hogere versnelling gezet: bijna veertig culturele instellingen uit de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, nemen deel aan de Zero Waste Expeditie Cultuur van Rijkswaterstaat. Onder leiding van Bureau 8080 wordt in acht modules een trektocht ondernomen door de eigen afvalstroom. Het doel: afval wordt grondstof, ofwel: zero waste. Met dit korte filmpje presenteren de culturele instellingen tal van initiatieven: van eigen wasbare mondkapjes naar hergebruik van achtergelaten paraplu’s tot het wegbrengen van gft afval naar de kinderboerderij in de buurt. “Er zijn ondanks de coronacrisis veel stappen gezet op weg naar een circulaire economie. We liggen goed op koers.” Lees hier het artikel naar aanleiding van de bijeenkomst: Zero Waste Expeditie Cultuur: op Koers van 27 mei 2021.

Ook op Zero Waste Expeditie?

  • Wilt u als culturele instelling zelfstandig op Zero Waste Expeditie: kijk op zerowasteexpeditie.nl
  • Wilt u (maatwerk) begeleiding op weg naar Zero Waste? Neem contact met ons op: mail@bureau8080.nl
  • Bent u als gemeente benieuwd wat de Zero Waste Expeditie voor uw stad kan betekenen? Bureau 8080 begeleidt uw cultuurinstellingen graag naar Zero Waste. Maar ook bij het vormgeven en implementeren van een gebiedsgerichte bedrijfsafvaloplossing kunnen wij u van dienst zijn. Neem contact met ons op: mail@bureau8080.nl.

 

Wij helpen u graag richting Zero Waste!